Regijska konferenca o turizmu v Saša regiji

Grilova domačija (Foto: www.velenje-tourism.si)

Velenje, Solčava – Javni zavod Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA bo v sodelovanju s Savinjsko-šaleško gospodarsko zbornico in Savinjsko-šaleško območno razvojno agencijo, 14. novembra v občinski dvorani Kmetijske zadruge Solčava, izvedel regijsko konferenco z naslovom »Turizem – razvojna prioriteta SAŠA regije?«. Pokrovitelj konference je Svet županov Saša regije. Savinjsko-šaleška regija je destinacija, ki ima po mnenju poznavalcev panoge velike razvojne priložnosti na področju turizma. Največji izzivi, ki jih je treba rešiti, so pomanjkanje kompetentnih kadrov, velika razdrobljenost regije, dolgoročno in s konkurenčnimi destinacijami primerljivo financiranje destinacijske organizacije ter nastajajoče razvojne smernice turizma v Saša regiji.

Župani Saša regije so podjetništvo in turizem opredelili za pomembni regijski razvojni prioriteti. Organizatorji so na konferenco povabili številne ugledne predavatelje, ki bodo s predstavitvijo predavanj pripomogli k seznanitvi udeležencev konference s primeri dobrih praks in omogočili izmenjavo mnenj, kako turizem kot regijsko prioriteto tudi v resnici udejanjiti.

Udeležba na konferenci je brezplačna, obvezna je prijava na naslov info@crti.si najkasneje v petek, 9. novembra.