S socialnimi partnerji se redno sestajajo

Uprava in socialni partnerji v Premogovniku se redno sestajajo, tudi večkrat tedensko. Prenavljajo tako branžno kot panožno kolektivno pogodbo. Nekaj zadev imajo za zdaj še odprtih. Med njimi sta efektivni delovni čas in izplačilo regresa.