Območja Titovega spomenika še ne bodo prenavljali

V proračunu Mestne občine Velenje je bila predvidena v letošnjem letu obnova območja Titovega spomenika v višini 150 tisoč evrov. Idejno rešitev so iskali z javnim natečajem, ki je bil zelo uspešen, ideje pa so bile tudi javno objavljene. So pa vse močno presegle predvideno proračunsko postavko, saj so se predvideni stroški gibali v višini okoli 300 tisoč evrov. Uprava je za to predlagala, da to nalogo prenesejo v naslednje obdobje in je v rebalansu proračuna niso predlagali.