Bo odstopil strokovni svet?

Po tem, ko so člani sveta javnega zavoda Splošne bolnišnice Celje razrešili Marjana Ferjanca z mesta direktorja bolnišnice, so se včeraj sešli na izredno sejo člani njenega strokovnega sveta. Na njej so izrazili ogorčenje nad ignoranco članov sveta zavoda in sklenili, da bodo Vladi RS predlagali zamenjavo članov, ki jih je imenoval ustanovitelj, saj ti ne delujejo v dobrobit bolnišnice, zavirajo njen nadaljnji strokovni razvoj in s svojim početjem povzročajo škodo bolnikom. Dogovorili so se tudi, če bo Vlada RS podala soglasje k razrešitvi Ferjanca, bodo člani strokovnega sveta bolnišnice v celoti odstopili. Danes (v petek) in v ponedeljek bo strokovni direktor bolnišnice Franci Vindišar seznanil z dogajanji na seji sveta zavoda predstojnike bolnišničnih oddelkov.