Župana Velenja in Šoštanja pisala predsedniku vlade

Velenje, 6. februarja – Župana MO Velenje in Občine Šoštanj, Peter Dermol in Boris Goličnik, sta predsedniku vlade dr. Robertu Golobu napisala pismo, vezano na proteste v Šaleški dolini glede na visoke položnice za komunalne storitve, ki jih nekateri preprosto ne morejo poravnati. Seznanila sta ga, da sta obe občini sprejeli številne ukrepe za ublažitev stisk, a bi po mnenju številnih na pomoč morala priskočiti tudi država.
»Zato se obračamo na vas s pozivom po dodatnih ukrepih, ki so v pristojnosti države in so za naše občanke in občane nujni. Že velikokrat smo jasno in glasno poudarjali, da bo zapiranje Premogovnika Velenje prineslo za Šaleško dolino velike gospodarske, ekološke in socialne posledice. Šaleško dolino čaka preobrazba sistema daljinskega ogrevanja, na katerega se morajo pripraviti tudi občanke in občani, saj je to eden izmed zahtevnejših projektov,« med drugim pišeta župana.
Izpostavljata, da je bilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo preko državnega sveta pozvano, da prouči zakonodajo na tem področju in tudi, da se zvišajo subvencije in omogoči ponovno kreditiranje energetskih sanacij večstanovanjskih stavb.

Kritična cena CO2 kuponov

»Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šoštanj imata izjemno pomembno vlogo pri zagotavljanju varne in zanesljive oskrbe države z električno energijo. Zavedamo se, da sta v nezavidljivi poslovni kondiciji. Tu so še posebej kritični emisijski kuponi, katerih cena se zaradi tržnih aktivnosti zadnje mesece nenehno povečuje, kar vpliva tudi na ceno naše toplotne energije. Fiksni del cene toplotne energije, na katerega ima neposredni vpliv Komunalno podjetje Velenje, se od leta 2017 ni spreminjal. Variabilni del cene, na katerega ima največji vpliv TEŠ, ob nadzoru Agencije za energijo, pa se je spremenil, iz sicer s 14 evrov/MWh leta 2016 na 68 evrov/MWh leta 2024, pri čemer se je nakupna cena TEŠ dvignila za 440 %. To pomeni, da se je cena toplote za gospodinjske odjemalce v Šaleški dolini v obdobju od januarja 2023 do januarja 2024 dvignila za slabih 60 %.«
Ob tem ponovno poudarjata že večkrat izpostavljeno dejstvo, da bi morali biti emisijski kuponi za ogrevanje Šaleške doline brezplačni, kot je to na Poljskem in še kje.
»Nekatere države so si v dogovoru z Evropsko komisijo izborile, da se plačevanje emisijskih kuponov izloči iz cene. Sprašujemo se, zakaj Slovenija takrat ni premogla dovolj politične moči. V preteklosti je MO Velenje na vse dosedanje vlade apelirala, da plačevanje emisijskih kuponov izloči iz cene toplotne energije, saj je to nesprejemljivo! Žal se ni na tem področju nikoli naredilo nič!«

Župana zato od pristojnega ministrstva, Vlade Republike Slovenije in energetskih družb Holding Slovenske elektrarne, Termoelektrarna Šoštanj in Premogovnik Velenje zahtevata, da strošek emisijskih kuponov, ki ga v obeh občinah plačujemo v ceni toplotne energije, namensko dodelijo in vrnejo v Šaleško dolino za projekte zelene transformacije daljinskega sistema v obeh občinah ter za druge zelene projekte, ki so nujno potrebni za pravičen zeleni prehod.
»Uporabniki daljinskega ogrevanja v občinah Velenje in Šoštanj so iz naslova emisijskih kuponov v letih 2018-2022 plačali letno v podnebni sklad več kot 6 milijonov evrov. Gre za strogo namenska sredstva za financiranje inovativnih, razvojnih in okoljsko sprejemljivih projektov v Sloveniji, zato menimo, da bi morala biti namenjena razvoju Šaleške doline za namen izvajanja takšnih projektov.

Pričakujemo tudi, da se cena premoga za toplotno energijo zniža na 2,75 EUR/GJ, kot je bilo določeno v zadnjem noveliranem investicijskem programu NIP 6 bloka 6 TEŠ. Predlagamo tudi, da se za energent ponovno uvede nižji, tj. 9,5-odstotni davek na dodano vrednost,« zaključujta župana Peter Dermol in Boris Goličnik pismo predsedniku vlade in pričakujete čim prejšnje povabilo na razgovor z njim.