Župan sklical krizni štab zaradi posledic neurij

V sredo so se v mestni hiši sestali vodstvo Mestne občine Velenje, predstavniki Civilne zaščite Mestne občine Velenje, gasilcev, Policijske postaje Velenje, Komunalnega podjetja Velenje, koncesionarjev in komisije za urejanje drevnine, zelenic in nasadov v občini. Krizni štab je zaradi več hudih neurjih v preteklih dneh sklical župan Peter Dermol, ki se je uvodoma vsem zahvalil za trud in prizadevnost.
Gasilci so v času od 13. do 26. julija izvedli 578 intervencij, v katerih je sodelovalo 2.173 gasilcev s 451 vozili. Intervencija je bila največkrat potrebna zaradi razkritja streh, podrtja dreves in črpanja vode. Sprožilo se je tudi več kot 50 zemeljskih plazov in bojijo se, da se bo v teh dneh še kakšen, saj je zemlja povsod zelo prepojena z vodo. Na srečo ni bilo nobene hujše poškodbe ljudi in tudi voda v občini je pitna. Tudi vse ceste so prevozne. Župan si je posledice neurij z ekipo ogledal tudi na terenu.
Odgovorni v občini se zavedajo, da so neurja in ogromne količine padavin povzročile veliko nevšečnosti pri občankah in občanih. »Prizadevamo si, da se nujne stvari rešujejo prioritetno, žal pa hitrih rešitev za takšne vremenske razmere ni in je treba škodo skrbno oceniti, sprejeti bo treba tudi dolgoročnejše ukrepe, ki bodo pripomogle, da bo takšnih posledic v prihodnje čim manj,« je dejal župan.
V zadnjih dneh je bilo treba odstraniti tudi veliko dreves. Vsa je skrbno pregledala komisija za urejanje drevnine, zelenic in nasadov v sodelovanju z arboristko Natašo Dolejši. Vsa padla drevesa bodo v jesenskem času nadomestili z novimi.
Sprejeta je bila odločitev, da se bo krizni štab po ocenitvi škode ponovno sestal in se posvetoval o možnostih za zmanjšanje posledic vremenskih ujm v prihodnje. Dogovorili so se tudi, da bodo k pomoči pozvali prostovoljce, ki bi lahko pomagali s polnjenjem protipoplavnih vreč, pomagali pri čiščenju pločnikov zaradi vej oz. odstranjevali manjše posledice neurij.
Župan s sodelavci se zahvaljuje gasilcem, predstavnikom civilne zaščite in vsem drugim, ki so kakorkoli pomagali v kriznih vremenskih razmerah. Občanke in občane naprošajo za strpnost in razumevanje, saj v kratkem času vseh težav ni mogoče rešiti, si bodo pa prizadevali, da najdejo najboljše možne rešitve.