Želja je ohraniti obstoj klubov

Šoštanj – To, da Termoelektrarna Šoštanj športa v Šoštanju finančno ne podpira več, so občutili številni klubi, najbolj pa tisti, ki tekmujejo na visoki državni ravni tako kot denimo Košarkarski klub Elektra, ki je bil od elektrarne tudi najbolj odvisen. Občina Šoštanj je pomagala že v lanskem letu, v okviru svojih zmožnosti pa pomaga tudi letos. To pomeni ugodne pogoje za najem dvorane, predvsem pa so letos z namenom pomagati košarki, odbojki in nogometu, ki so se znašli v največjih težavah, pri javnem razpisu za sofinanciranje športa, povišali postavko za kakovostni šport za 50.000 evrov.Želja Občine Šoštanj je, da ohrani obstoj vseh klubov, ni pa nujno poudarjajo, da na tako visoki ravni.