Želimo dvigniti kakovost življenja v občini

Občina Šoštanj praznuje svoj praznik 30. septembra v spomin na najstarejšo ohranjeno listino, ki govori o podelitvi trških pravic Šoštanju. Listino je leta 1436 izdal grof Friderik Celjski. Kakšna je občina danes in kam je usmerjen njen razvoj, smo pred letošnjim praznovanjem, ki ga bodo v Kulturnem domu pripravili v petek, 29. septembra, bo 19. uri, med drugim vprašali župana Borisa Goličnika.

Kakšna je danes Občina Šoštanj v številkah?

»V naši občini je prvič več kot 9.000 prebivalcev, natančno 9.064 na dan 1. julija 2023; od tega je 4.615 moških in 4.449 žensk. Približno 15 % je mlajših od 15 let, od 15–64 let je starih 63 % prebivalcev, 22 % pa jih je starejših od 65 let. Imamo približno 2.600 delovnih mest. Občinski proračun je bil z zadnjim rebalansom sprejet v višini 17.204.696 eur. V Vrtec Šoštanj je vpisanih manj otrok kot v preteklih letih, vpis v šolo pa je najvišji, odkar imamo eno skupno šolo – v njej je kar 862 otrok. Okrog 330 imamo dijakov, nekaj deset manj pa je študentov.«

Kdo so nosilci gospodarskega razvoja?

»Šoštanj in celotna Šaleška dolina sta še vedno energetska lokacija, tako da Termoelektrarna Šoštanj in Premogovnik Velenje dajeta kruh velikemu številu prebivalcev. Seveda pa nista samo TEŠ in Premogovnik, izpostaviti moram Turno, ki ves čas širi svojo proizvodnjo. Imamo kar nekaj uspešnih gradbenih podjetij, ne želim jih naštevati, da koga ne pozabim. Velja izpostaviti še Propip, mogoče v domačem okolju premalo znano podjetje, ki pa je izjemno uspešno, med drugim so dobavitelji za Adrio, Pipistrel, vojsko …«

Več v današnji številki Našega časa.