»Želim, da postane naša občina bolj razvita, napredna, živahna, družabna.«

Lanske lokalne volitve so bile v Občini Šoštanj prelomne, saj so občani po šestnajstih letih dobili novega župana. Med šestimi kandidati je največ glasov dobil Boris Goličnik, ki so ga do zdaj Šoštanjčani, Šaleška dolina in mnogi drugi najbolj poznali po njegovem delovanju v gasilstvu. Županovanje preden postavlja nove izzive – kakšne, to smo ga med drugim vprašali na začetku mandata prvega med enakimi v občini.

Zakaj ste se odločili kandidirati za župana Občine Šoštanj? Katere vrednote vas pri tem vodijo?

Predvsem zato, ker imam Občino Šoštanj v srcu in ker si resnično želim, da postane naša občina bolj razvita, napredna, živahna, družabna. Želim si, da se znebimo pretekle monotonosti, družbene zavrtosti ter da dvignemo življenje v naši občini na višji nivo. Verjamem, da bomo z novimi, svežimi idejami, vztrajnostjo, medsebojnim sodelovanjem, tudi upoštevanjem različnosti, predvsem pa s poštenim in trdim delom zmogli narediti veliko dobrega v smeri naše boljše razvitosti, odprtosti in prepoznavnosti. Zagotovo pa me bodo pri delu in vodenju občine spremljale mnoge nematerialne vrednote, ki so mi bile položene v zibelko življenja in jih ves čas tudi živim.

Kakšne kratkoročne in dolgoročne cilje ste si zastavili kot župan?

Vse, kar bomo počeli, bomo počeli premišljeno, načrtno in dolgoročno. Si pa v prvi vrsti želim izboljšati urejenost mesta, prav tako pa si želim, da občanke in občani začutijo, da so pomembni in da je naš namen graditi ugledno in uspešno občino zares iskren.

Kakšna je Občina Šoštanj danes in kakšna želite, da bo čez 4 leta ali še kasneje, če boste uspešni tudi v prihodnje?

Občina je danes na marsikaterem področju lepo razvita, predvsem kar se tiče komunalne in cestne infrastrukture, žal pa je, kot sem že prej enkrat omenil, tudi vsled preteklih dogodkov in tudi po mojem mnenju ne najboljšega prostorskega načrtovanja družbeno zavrta oz. bi lahko rekel, da v nekem družbenem krču. Želim, da se to spremeni, da vrnemo Šoštanju življenje, da kot družba na tem prostoru vsi skupaj bolj in boljše zaživimo. Družbeno klimo moramo vsekakor izboljšati.

Kaj so prioritete pri urejanju občine – katere projekte boste zastavili, nadaljevali, kje je potrebnega največ dela, tudi denarja?

Kot sem že omenil, želim, da vse, kar bomo počeli, počnemo načrtno in dolgoročno. Osnova za naše delo, usmeritve in naložbe v prihodnje bo dolgoročna strategija razvoja in napredka Občine Šoštanj, katere izdelave se bomo lotili še v tem mesecu. Tudi z namenom lažje in boljše skupne uskladitve razvojnih prioritet ter potreb, tako mesta kot vseh ožjih območij in zaselkov naše občine.

Celoten intervju najdete v Našem času, št. 6/23, ki je izšel 10. februarja 2023.