Zborovali tudi šoferji

Člani šoferske organizacije ZŠAM Velenje so svoj letni zbor organizirali v prostorih nekdanje osnovne šole Paka pri Velenju. Društvo je bilo ustanovljeno že leta 1956 z namenom povezovanja voznikov in avtomehanikov v stanovsko organizacijo. Po 58 letih delovanja društvo še vedno deluje predvsem na področju preventive v cestnem prometu. Njegove glavne naloge so varovanje otrok in starejših občanov ob začetku in koncu šolskega leta, kolesarski izpiti in akcije bodi viden, bodi previden.
Zbora so se udeležili predsednik Sveta za preventivo in vzgojo (SPV) MO Velenje Ivo Planinc, predstavnica Prometne policije Celje, predstavnik FIČO kluba ter predstavniki društev združenja ZŠAM Rogaška Slatina, Laško, Slovenj Gradec, Žiri, Slovenske Konjice ter Zgornje in Spodnje Savinjske doline. Vsi gostje so s svojimi prispevki poudarili pomen delovanja društev ob sodelovanju z občinskimi organi SPV. Pred zaključkom zbora so podelili tudi jubilejne značke in priznanja za požrtvovalno delo zaslužnim članom.