Zbor krajanov za razvoj KS Stara vas

V zadnjih dneh se v javnosti pojavljajo različne informacije, ki se dotikajo prostorskega razvoja in projektov v Krajevni skupnosti Stara vas. Mestna občina je zato v dogovoru s predsednico krajevne skupnosti, v petek, 26. maja 2023, ob 17. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) sklicala Zbor krajanov Stara vas, na katerem želijo krajankam in krajanom predstaviti načrtovane aktivnosti, projekte in pogled Mestne občine Velenje na razvoj Krajevne skupnosti Stara vas.