Zaskrbljujoč prirast

Po podatkih Upravne enote Mozirje beležijo v občinah Zgornje Savinjske doline negativni prirast porebivalcev že od leta 2012. Tudi lani so ga zaznali v kar petih od sedmih občin.Več rojenih kot umrlih so zabeležili v občinah Mozirje in Luče, v vseh ostalih je bil trend obraten. Kot še ugotavljajo, sta najbolj negativni leti v zadnjih dveh desetletjih leti 2003 in 2017. Lani se je v tamkajšnjem okolju rodilo 146 otrok, umrlo pa je 192 prebivalcev.