Zaposleni na upravnih enotah zasuti z delom

Zaposleni na upravnih enotah so to sredo stavkali že tretjič zapored. Pogajanja o stavkovnih zahtevah po navedbah sindikalne strani zaenkrat še niso blizu konca. Predsednica sindikata UE Velenje Danica Pustatičnik pojasnjuje, da so pogajanja sicer potekala, a dogovora niso dosegli. »Zato bomo vztrajali in nadaljevali s stavko vsako sredo, dokler ne bo dosežen kompromis, dokler ne bodo upravnim enotam ponudili ukrepov in sprejemljivih predlogov. Tako bi lahko vsaj začasno omilili napetosti, dokler ne bi dosegli dogovora glede plačnih razmerij na nivoju glavnih pogajalskih skupin,« meni Pustatičnikova.

Stavka poteka na 54 od 58 upravnih enot

Po napovedih naj bi s stavko nadaljevali vsako sredo do sklenitve ustreznega stavkovnega sporazuma. V tem času zaposleni opravljajo nujne naloge, krajevni uradi so zaprti. Na kaj opozarja sindikat? »Med drugim tudi na to, da smo za svoje delo plačani neprimerno. Velika večina zaposlenih na upravnih enotah je razvrščena v plačne razrede z minimalno neto plačo okrog 1.000 evrov. Sodelavci na 25 odstotkih delovnih mest prejemajo minimalno zagotovljeno plačo, ki znaša okoli 900 evrov. Zahteve upravnih enot, da se delo ustrezno ovrednoti, so po našem mnenju povsem upravičene. Univerzitetni diplomirani pravnik, na primer, ki pride na delo na upravno enoto in vodi zahtevne postopke, začne pri 1.000 evrih neto plače. To samo po sebi pove veliko. Opozarjamo tudi na nepravilnosti v zvezi z vrednotenjem delovnih mest in razvrstitvijo v plačne razrede. Nekatera delovna mesta (npr. prodaja avtomobilov) so ovrednotena bolje kot postopki na upravnih enotah. To je bilo že večkrat omenjeno in kaže na neskladja v vrednotenju dela.«

Zaposleni so preobremenjeni

Sindikat zahteva tudi povečanje števila zaposlenih, saj so ti preobremenjeni in se delo ne izvaja učinkovito. Zaposleni so zasuti z delom na oddelkih za tujce in gradbene zadeve, posledice pritiskov pa se odražajo tudi na ostalih oddelkih, na katerih sprejemajo in obdelujejo vloge. Kljub temu da so bile dodatne zaposlitve za določen čas omogočene na področju tujcev, na ostalih oddelkih dodatnih zaposlitev ni bilo.

Pustatičnikova dodaja: »Stranke si želijo do storitev čimprej, mi pa tega enostavno ne zmoremo. Čeprav se sodelavci kdaj zadržijo v službi popoldan ali opravljajo nadure, to ni trajna rešitev. Na kadrovskem področju so še vedno težave, kljub temu da se ljudje prijavljajo na razpise. Ko izvedo, kakšno plačo lahko pričakujejo, se mnogi ne odločijo niti za razgovor,« še doda predsednica sindikata UE Velenje Danica Pustatičnik.