Zaostrene razmere v SB Celje

Epidemija gripe v regiji se še vedno ne umirja. Internistični bolnišnični oddelki in Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja naše bolnišnice so povsem polni, zasedenost nekaterih je zaradi uporabljenih zasilnih ležišč celo višja od 100 odstotkov.

Zaradi tega smo primorani dnevno povprečno 25 bolnikov, ki pomoč poiščejo v urgentnem centru, hospitalizirati izven infektološkega in internističnih oddelkov, kjer bi bili sicer obravnavani. Bolnike z dihalno stisko smo primorani hospitalizirati na proste postelje drugih oddelkov, ki v času zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva nimajo lastnega dežurnega zdravnika, saj svojo specialnost v tem času zagotavljajo s pripravljenostjo od doma. Zaradi epidemije gripe so zato močno zaostreni pogoji za strokovno varno obravnavo vseh hospitaliziranih bolnikov. Da lahko zadostimo potrebam prekomernega števila bolnikov z gripo, zdravnike prerazporejamo z njihovih rednih delovišč in s tem zmanjšujemo obstoječe elektivne dejavnosti (program specialistično ambulantne dejavnosti in diagnostike).

Ob tem ponovno opozarjamo na omejitev obiska pacientov. Obiskovalce, ki v skladu z omejitvami še lahko prihajajo v bolnišnico prosimo, da to storijo v omejenem številu in le če so zdravi, brez znakov prehladnih obolenj. Dodatne okužbe hospitaliziranih pacientov z respiratornimi boleznimi in gripo namreč otežujejo proces zdravljenja v bolnišnici in daljšajo obdobje hospitalizacije.