Začasne zapore cest na območju 9 postajališč Lokalca

Zaradi rekonstrukcije avtobusnih postajališč in nadstreškov bo od ponedeljka, 19. septembra, do predvidoma 30. novembra prihajalo do začasnih delnih zapor Jenkove ceste, Tomšičeve ceste, ceste Gorica–Bevče, Ceste v Stari trg, Konovske in Škalske ceste, Ceste na Selo in avtobusnega obračališča Gorica. Nova prometna ureditev bo označena s prometno signalizacijo.

Mestna občina Velenje je začela z izvajanjem gradbeno-obrtniških del pri operaciji CTN VE-Rekonstrukcija avtobusnih postajališč in nadstreški. Rekonstruirali bomo devet avtobusnih postajališč Lokalca, in sicer pri Vili Bianci, Praprotniku, Skalci, MIC-u, Intersparu Šalek, na Tomšičevi in Jenkovi cesti ter na Gorici (na obeh postajališčih).