Za oskrbovana stanovanja prejeli 33 prijav

Zaključuje se gradnja oskrbovanih stanovanj na Žarovi cesti 12. Opravljen je bil tehnični pregled, sledi samo še nekaj manjših popravkov.

»Nova stavba je sodobno zasnovana in prilagojena starejšim in gibalno oviranim. V njej je 12 stanovanjskih enot s skupnimi prostori za druženje,« pojasni Alenka Rednjak, vodja Urada za premoženje in investicije.

»En stolpič oskrbovanih stanovanj v Velenju že imamo na Jenkovi cesti in izkušnje tam živečih stanovalcev so res dobre. Prilagojena stanovanja so velik prispevek za lokalno skupnost, saj starejšim v njih omogočimo čim daljše samostojno bivanje, ponujajo tudi organizirano pomoč sodelavcev Doma za varstvo odraslih Velenje, kar je prednost pred življenjem v neprofitnem ali lastniškem stanovanju. Verjetno se bo tudi zato trend takšnih gradenj oskrbovanih stanovanj nadaljeval,« razmišlja Rednjakova in pove, da so tudi za nova oskrbovana stanovanja dobili kar enkrat več prijav, kolikor imajo na voljo stanovanj na Žarovi cesti.

»Imamo pravilnik o dodeljevanju oskrbovanih stanovanj v najem, ki ga je sprejel mestni svet. Po tem pravilniku smo objavili razpis, prejeli 33 vlog, potem pa smo ocenjevali in pregledali, če so primerne, in naredili vrstni red. Pogoji so bili tudi, da je vlagatelj star najmanj 65 let, ima stalno prebivališče v MO Velenje ter je psihično in fizično zmožen samostojnega življenja. Pogoj je bil tudi okoli 900 evrov pokojnine, saj želimo, da ljudem po plačilu stroškov še ostane nekaj sredstev za življenje.

Za ljudi z nizkimi pokojninami pa zagotavljamo neprofitna stanovanja. V primeru, ko gre za starejšega gibalno oviranega najemnika, prilagodimo stanovanje, glede na njegovo oviranost, in tako poskrbimo tudi za starejše najemnike z nižjimi pokojninami.«