Za gasilsko javno službo 1,7 milijona evrov

Župan MO Velenje Peter Dermol je skupaj z namestnico predsednika Gasilske zveze Šaleške doline Renato Rupreht in predsedniki gasilskih društev podpisal pogodbe o javni gasilski službi za redno delovanje sedmih prostovoljnih gasilskih društev in gasilske zveze. Župan se je gasilcem zahvalil za odlično delo, tvorno sodelovanje in neomajno predanost, ki so jo ponovno pokazali ob lanskih vremenskih ujmah.

»Lani smo se v občini tudi na področju zaščite in reševanja soočali z različnimi izzivi, ki smo jih uspešno premagali z odločnimi aktivnostmi in ukrepi in z ustanovitvijo poklicne enote naredili pomembne korake v pravo smer. Načrtujemo tudi ustanovitev Centra za zaščito in reševanje, s katerim želimo dodatno povezati različne organizacije ter zagotoviti še učinkovitejše delovanje v primeru nesreč in izrednih razmer,« je dejal Dermol.
Občina bo v skladu z veljavnim proračunom letos za izvajanje javne gasilske službe namenila 1.698.100 evrov. V načrtovanih zamenjavah gasilskih vozil s cisternami je prvo vozilo že prevzelo PGD Pesje, drugo bo predvidoma novembra PGD Škale. Novo vozilo bo prevzel tudi javni zavod Poklicna gasilska enota (PGE), ki ga bo kupil z lastnimi in donatorskimi sredstvi.

MO Velenje pripravlja javni razpis za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo Centra za zaščito in reševanje. V novem objektu bodo svoje prostore dobili javni gasilski zavod PGE ter ostale sile in društva sistema zaščite in re ševanja. Ob tem bodo kadrovsko okrepili zavod ter kupili potrebno opremo in vozila. Veliko pozornosti bodo namenili tudi prostovoljnemu delu javne službe, saj brez tega segmenta sistem ne deluje.