Z vsako steno smo bližje našemu cilju

Topolšica, 10. januarja – Direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik Kranjc je vesela pogleda na gradbišče novega doma, ki lepo raste. »Ves čas sem v stiku z vodjo gradbišča in sodelujem na tedenskih koordinacijah. Veseli me, da se stavba že vidi in z vsako steno smo bližje našemu cilju,« je dejala.
Na nadomestni lokaciji doma v Topolšici so skoraj povsem zasedeni. Kot v drugih okoljih se tudi pri njih v tem času srečujejo s povečanim številom respiratornih obolenj, pljučnicami, bronhitisi in gripo. »Želimo si, da bi vsi naši obiskovalci upoštevali navodila, da prihajajo na obisk k stanovalcem zdravi ter čim manj oseb naenkrat,« je poudarila.
Kot je povedala, je na čakalni listi okoli 500 vlog, kar je slišati veliko, a niso vse aktualne, ker marsikdo da vlogo na zalogo. »Odkar smo se preselili v Topolšico beležimo povečano število vlog za sprejem v dom, in sicer ljudje že želijo nekako »držati« mesto za čas, ko se bomo vrnili v nov dom v Velenju,« meni.
Pravi, da prioritetne liste za prednost pri sprejemu v dom pravzaprav ni in vedno pregledajo vsako situacijo individualno. »Seveda ima nekdo, ki se mu zdravstveno stanje poslabša in nima v svojem okolju nikogar, ki bi skrbel zanj, sam pa zase ne more, niti mu ne pomagajo ure pomoči na domu, prednost. Poleg tega čas oddaje vloge in čakanja na prosto mesto ne igrata veliko vloge, kajti dom polnimo glede na proste postelje na posamezni enoti. O sprejemu v dom se sproti dogovarjamo tako z zdravstvenim osebjem kot centri za socialno delo o tem, kdo potrebuje namestitev in kakšno,« pojasnjuje direktorica.

Več v Našem času št. 2/23, ki je izšel 12. januarja 2023.