Z ministrom namenu predali oskrbovana stanovanja

Župan Peter Dermol in minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac sta včeraj namenu predala oskrbovana stanovanja na Žarovi cesti v Velenju. Z zaključeno investicijo so pridobili 12 novih stanovanj za 18 stanovalcev, prilagojenih za starejše občane. V novem objektu je 6 stanovanj velikosti 57 m2, ki so primerna za dve osebi, in 6 stanovanj velikosti med 35 m2 in 44 m2, primernih za eno osebo. Skupna vrednost projekta znaša 2.414.915 evrov, projekt sofinancira Evropska unija – NextGenerationEU v višini 947.741 evrov.

Župan je ministru podrobneje predstavil načrtovane stanovanjske gradnje, s katerimi želijo v čim krajšem obdobju pridobiti še več novih stanovanjskih enot, saj so potrebe velike.  Župan je izpostavil tudi dolgotrajne postopke priprave prostorskih aktov in pridobivanja potrebnih dovoljenj za gradnjo, saj želijo, da mladi ostanejo v Velenju, starejšim pa bi želeli  zagotoviti primerne pogoje za bivanje. Cilj je, da v naslednjih letih zagotovijo vsaj 200 neprofitnih stanovanj.

Minister Simon Maljevac je povedal, da ima ministrstvo v načrtu spremembo stanovanjske politike, ki bi občinam olajšala dolgoročno planiranje in omogočala ugodnejše financiranje gradenj novih stanovanjskih enot.