Vsi rezultati raziskav v skladu z zakoni

Simbolična slika (foto: Pixabay)

Znani so rezultati zaključnih laboratorijskih raziskav, ki jih je zahtevala pristojna inšpekcijska služba v zvezi z zagotavljanjem varstva pri delu v družbi MPT Šmartno ob Paki. Opravili so jih na Inštitutu za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Center za ekologijo in varstvo okolja, potrjujejo pa navedbe vodstva družbe,   da je varstvu pri delu zaposlenih povsem v skladu z zakonom in določili na tem področju. Prav vsa preverjenja, zatrjujejo v podjetju, so pokazala, da so izmerjene snovi, ki so jih poleg nekaterih medijev s svojim nastopom v TV prispevku podtikali tudi nekateri strokovnjaki kot domnevno škodljive in nevarne, daleč pod zakonsko dovoljeno mejo.