Vrednost premoženja blizu 16 milijonov evrov

Šmartno ob Paki – Člani sveta Občine Šmartno ob Paki so na svoji zadnji seji pred počitnicami med drugim prisluhnili obrazložitvi direktorice občinske uprave Mojci Ževart glede premoženjske bilance lokalne skupnosti 31. decembra lani.

Potrdili so jo soglasno, kar je glede na vrednost premoženja razumljivo. To je namreč na zadnji dan leta 2022 po knjigovodskih izkazih znašalo blizu 16 milijonov evrov. Od 31. decembra 2021 se je povečalo za več kot 110 odstotkov. Levji delež povečanja vrednosti premoženja gre pripisati lanskoletnim velikim vlaganjem v prostore šmarškega vrtca.

Kot zanimivost naj še zapišemo, da je vrednost občinskega premoženja (knjigovodska vrednost sredstev in obveznosti občinskega proračuna, enotnega zakladniškega računa in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina) leta 2007 znašala 6,1 milijona evrov.