Voda, naš zaklad in naš ponos

Dobro leto dni je od otvoritve čistilnih naprav za pripravo pitne vode Mazej, Čujež in Grmov vrh. Slednja je največja, najbolj kompleksna in je že v fazi izdelave idejne dokumentacije v delu slovenske strokovne javnosti vzbujala dvom o primernosti oziroma ustreznosti izbrane tehnologije čiščenja. Danes je, zagotavlja Primož Rošer – vodja poslovne enote Vodovod – kanalizacija Komunalnega podjetja Velenje, prava referenčna točka. »Skoraj vsak teden si napravo ogledajo delegacije gospodarstvenikov, zaposleni komunalnih in drugih podjetij, občinska vodstva iz Slovenije ter držav bivše Jugoslavije. Ponosni smo nanjo. Projekt Celovita oskrba Šaleške doline s pitno vodo, katerega sestavni del je, je naš zaklad in naš ponos.«

»Naprava deluje energetsko samozadostno, to pa pomeni nižje stroške za pripravo pitne vode, kar se pozna na položnicah uporabnikov.«

Celoten pogovor na voljo v Našem času št. 42, ki je izšel danes.