Vloge za stanovanja do konca novembra

Velenje, 28. oktobra – Mestna občina Velenje je objavila javni razpis za dodelitev in zamenjavo neprofitnih stanovanj v najem. Vloge bodo sprejemali v glavni pisarni Mestne občine Velenje do vključno 30. novembra letos. Zadnji razpis, na podlagi katerega je bila oblikovana veljavna prednostna lista, ki je že skoraj izčrpana, je bil objavljen v letu 2012. Letos so v Velenju neprofitna stanovanja zagotovili že 130 družinam, večini v novem Poslovno stanovanjskem objektu Gorica. V razpisu je poseben poudarek namenjen reševanju stanovanjskega vprašanja mladih družin, oblikovani pa bosta dve ločeni prednostni listi. Na listi a bodo socialno šibkejši prosilci, na listi B pa socialno močnejši. Slednji bodo morali plačati tudi lastno udeležbo, ki se bo po dodelitvi stanovanja obračunala kot najemnina.