Vlada potrdila cesto

Vlada je danes sprejela sklep, da se 300 milijonov evrov vreden projekt gradnje hitre cestne povezave med Šentrupertom in Velenjem, katerega investitor bo Dars, uvrsti v načrt razvojnih programov 2017-2020.

Ministrica Irena Majcen je spomnila, da se je postopek priprave študije variant za to cesto začel leta 2004, aprila 2006 pa je takratna vlada sprejela program priprave DPN. DPN so po njenih besedah pripravili po postopkih, predvidenih z zakonom, prav tako potrjen DPN izpolnjuje pogoje strategije prostorskega razvoja Slovenije.

Sprejetju uredbe je po pričakovanjih nasprotoval kmetijski minister Dejan Židan.