Višje cene ravnanja z odpadki

Velenje – S 1. julijem 2016 so se v Mestni občini Velenje spremenile cene za ravnanje z odpadki. Do dviga predračunske cene za zbiranje in prevoz je prišlo zaradi investicij in delno zaradi stroškov monitoringa odlagališča v Velenju. Do dviga cen zaradi obdelave in odlaganja ter kompostiranja pa je prišlo predvsem zaradi izgradnje nove hale zanjo. Cena za zbiranje odpadkov se je povišala za dobrih 10 %, cena za obdelavo odpadkov pa za dobrih 15 %. V povprečju to pomeni dvig cene do 2,5 evra na gospodinjstvo na mesečni ravni.