Veščine pozitivnega starševstva

Simbolična fotografija (Foto: Pixabay)

Matic Kovše, socialni delavec s Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov Velenje pove, da v okviru treningov starševstva Neverjetna leta izvajajo program za starše predšolskih otrok (3–6 oz. 8 let). Jeseni prihodnje leto načrtujejo začetek programa za starše otrok šolarjev (8–12 let). V nekaterih primerih izvajajo tudi individualni način programa, kjer voditelj dela s starši ena na ena oz. sodeluje z družino na njihovem domu.

Na kakšen način lahko starši spodbujajo razvoj otrokovih čustvenih in socialnih kompetenc ter zmanjšujejo vedenjske težave?

»Program je dokazano učinkovit program za preprečevanje in zgodnjo obravnavo vedenjskih težav. Na enostaven, razumljiv in prijazen način staršem predstavi veščine pozitivnega starševstva, kar spodbuja otrokov kognitivni, socialni in čustveni razvoj, izboljšuje učne dosežke ter omogoča varnejše in bolj zdravo odraščanje. Glavnina programa je usmerjena v krepitev pozitivnega odnosa z otrokom s preživljanjem skupnega časa in z igro, pri čemer se starše spodbuja k usmerjanju pozornosti na otrokova pozitivna vedenja, uporabi pohval za podkrepitev želenih vedenj, vpeljevanju dnevnih rutin ter spreminjanju načinov podajanja zahtev, s čimer prihaja do utrjevanja pozitivnega vedenja otrok. Poleg tega program starše opremi tudi z učinkovitimi strategijami, ki jih lahko uporabijo ob pojavu neželenega vedenja otrok. Program se izvaja v skupini 10 do 12 staršev, ki jo vodita dva usposobljena voditelja. Program ne poteka v obliki predavanj, ampak gre za aktivno udeležbo in sodelovanje med voditelji in starši, in sicer s spoznavanjem posameznih tem, izmenjave mnenj, opazovanja pripravljenih učnih videoposnetkov družin v vsakdanjih situacijah, praktičnih vaj ter ciljev in domačih aktivnosti. Poleg tedenskih srečanj voditelji nudijo staršem po telefonu podporo tudi med tednom. Na ta način starši izboljšajo odnos z otroki ter pridobijo veščine starševstva, ob uporabi katerih se začne spreminjati otrokovo vedenje.«

Več v aktualni številki Našega časa.