Velika prostorska stiska v SB Celje

Celje – V Splošni bolnišnici Celeje so prostorske težave vse večje. Že pred devetimi leti so začeli projekt novogradnje, ki bi danes že morala stati, a nič od tega. Zaradi načrtov so manj vlagali v stare prostore, kjer pa danes več kot polovica bolnišničnih oddelkov kaže potrebo po temeljiti posodobitvi in izpolnitvi vseh higienskih normativov. Z največjimi prostorskimi težavami se srečujejo na internistiki, kjer so oddelki zasedeni tudi več kot 100 odstotno. V nadomestnem načrtu, ki so ga predložili ministrstvu za zdravje kot ustanovitelju so izrazili potrebno po pridobitvi vsaj 5 milijonih evrov za ureditev najnujnejšega, edina rešitev pa je, meni vodstvo bolnišnice, novogradnja, katere vrednost je 80 do 90 milijonov evrov. Po izdelanem terminskem načrtu nameravajo nekoliko omiliti prostorsko stisko z združitvijo pediatrične dejavnosti, preselitvijo okulističnega, celotnega infekcijskega oddelka, na novo lokacijo bodo prestavili dermatološki oddelek.