Velenjski župan zavrača navedbe ministra Kumra

Župan MO Velenje Peter Dermol se je s pismom odzval na izjave ministra Bojana Kumra, ki jih je 16. februarja podal na novinarski konferenci predstavnikov Agencije za energijo ter Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Minister je izrazil zaskrbljenost nad stanjem v nekaterih občinah na področju cen ogrevanja.

Peter Dermol je zavrnil navedbo ministra, da občinam manjka projektov in ambicij za spremembe oz. če je pri tem imel v mislih MOV, župan navaja, da »smo v MOV že 18. oktobra 2022 izročili izvod Akcijskega načrta Preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja. Prav tako na vašem ministrstvu potekajo redne mesečne koordinacije, ki se jih predstavniki občin Velenje, Šoštanj in Komunalnega podjetja Velenje (KPV) redno udeležujemo. Zato ste vi in vaši sodelavci zelo dobro seznanjeni z našimi načrti in zagotovo je Velenje občina, ki je zelo aktivna in nam projektov in ambicij na področju zelenega in energetskega prehoda ter prestrukturiranja sistema daljinskega ogrevanja (SDO) ne manjka. Na MOV smo skupaj s KPV k preobrazbi SDO pristopili že leta 2020. Prva faza projekta, ki je vredna 27 milijonov, je v teku in bo zaključena v letu 2028. Financirana bo iz evropskega Sklada za pravični prehod.«

Župan komentira tudi ministrov očitek o neskrbnem gospodarjenju z gospodarsko javno službo daljinskega ogrevanja. Poudarja, da ne občina ne KPV nista stranki v postopku pri določanju cene toplote iz TEŠ, temveč jo določa TEŠ pod nadzorom Agencije za energijo. Dermol meni, da če bi obstajala politična volja, bi lahko s spremembo zakona občina kot odjemalec in družbenik javnega podjetja KPV, ki je distributer toplote distribucijskega sistema, postala aktivni udeleženec pri oblikovanju variabilnega dela cene toplote in s tem imela vpliv in nadzor nad končno ceno toplote za uporabnika. »Župan nima pristojnosti za določanje cene toplotnega ogrevanja! MOV lahko na ceno vpliva le s subvencijami, kar že vrsto let tudi počne,« piše župan, glede številnih finančnih spodbud, ki jih omenja minister, pa, da so te primerne za majhne sisteme, kar SDO Šaleške doline ni.

»Poleg tega še nikoli niste razpisali finančnih sredstev za obnovo vročevodov, kar smo vam sicer že velikokrat predlagali,« ministru očita Dermol.

V nadaljevanju župan navaja ukrepe, ki jih je občina sprejela za pomoč občankam in občanom v letošnji kurilni sezoni. »Skupna vrednost sredstev, ki jih bomo letos namenili za blaženje stisk, in brezplačne storitve, ki dvigujejo kakovost življenja v občini, znašajo več kot 10,5 milijona evrov,« piše župan. Dermol je znova opozoril na plačevanje CO2 kuponov in da bi bilo »potrebne le malo politične volje, da se program porabe sredstev iz Podnebnega sklada spremeni in da se sredstva, ki jih že leta vplačujemo v Podnebni sklad, vrnejo v Velenje.«

Velenjski župan pričakuje tudi znižanje cene premoga za toplotno energijo na 2,75 EUR/GJ in začasno znižanje DDV na stroške energije.

In nazadnje opozori tudi na projekt, ki je za regijo in mesto strateškega pomena in bi ga bilo treba čim prej realizirati, saj so od njega odvisna tudi evropska sredstva. »Gre za nujno izvedbo projekta obnove državnih cest v Velenju – Šaleške in Kidričeve. Glavnina komunalnih vodov, kjer nastajajo največje toplovodne izgube v sistemu, poteka ravno pod tema dvema državnima cestama, ki sta v katastrofalnem stanju. Projekt menjave toplovodov bo sofinanciran iz evropskega Sklada za pravični prehod (v okviru Preobrazbe), ki jih moramo po terminskem planu za ta odsek počrpati do konca leta 2027. Številni dopisi infrastrukturni ministrici Alenki Bratušek pa so še vedno neodgovorjeni,« še piše Peter Dermol in pričakuje sestanek oziroma odgovore ministra Bojana Kumra.