Velenjski župan sopodpisnik deklaracije evropskih premogovnih regij

Na 8. konferenci Platforma za pravični prehod v Bruslju je župan Mestne občine Velenje, Peter Dermol, podpisal ključno deklaracijo s predstavniki devetih evropskih premogovnih regij. Deklaracija poudarja trajno zavezanost podpori regijam v premogovni preobrazbi, prinaša pravične rešitve prilagojene kraju in spodbuja sinergije v okviru EU politik.

Tudi letni politični dialog, ki se je odvil v Karlovih Varih, je ključen. Premogovne regije se soočajo z raznolikimi izzivi, vendar so tudi vir inovacij za zeleno preobrazbo. Zato se trudijo zagotoviti podporo še po letu 2027 in s skupno komunikacijo z Evropsko komisijo doseči pravičen prehod brez zapostavljenih regij. Ključna pa je tudi podpora občank in občanov ter EU držav.

S tem podpisom so se pridružili številnim drugim premogovnim regijam v skupnem prizadevanju za pravičen prehod.