Velenje ostaja prostovoljstvu prijazna občina

Slovenska filantropija med 22. in 28. majem organizira Nacionalni teden prostovoljstva, v okviru katerega so na slovesnosti v okviru Slovenskega dneva v Žalcu razglasili prostovoljstvu prijazne občine 2023. Tudi letos je med prejemniki naziva Mestna občina Velenje. Priznanje sta prevzela podžupanja Aleksandra Vasiljević in vodja Urada za družbene dejavnosti Marko Pritržnik. Renata Rupreht, občanka Velenja, pa je na dogodku prejela posebno priznanje prostovoljke, zaposlene v javni upravi.

Slovenska filantropija je v obrazložitvi priznanja za občino med drugim zapisala, da MO Velenje prejme naziv za vsestransko spodbujanje prostovoljstva in dobro podporo prostovoljskim organizacijam ter razvoju prostovoljstva pri mladih, zaposlovanje mentorjev prostovoljcev, podporo stalnim projektom, ki lajšajo stiske socialno ogroženim, brezplačne prevoze starejših in gibalno oviranih, organizacijo številnih prostovoljskih prireditev, vključno s tradicionalno podelitvijo nazivov naj prostovoljec in naj prostovoljska organizacija.

Renata Rupreht pa je prejela naziv za izjemno prostovoljsko udejstvovanje na področju dela z mladimi. Zaposlena je na IV. OŠ Celje in večino prostovoljskega dela opravi v Prostovoljnem gasilskem društvu Vinska Gora, kjer je kljub epidemiji z novimi pristopi uspela ohraniti interes in kontinuiteto mladih za prostovoljsko gasilsko delo. Kot bolničarka se je tudi vključila v ekipo prve pomoči za primer nesreč na Rdečem križu – Območnem združenju Velenje in svoje znanje širi preko delavnic in predavanj. V letu 2022 je koordinirala in vodila aktivnosti večdnevne Gasilske olimpijade.