Velenje letos drugo med najlepšimi

Velenje – V tekmovanju v urejanju in varstvu okolja, v kakovosti turistične ponudbe kraja ter gostoljubju prebivalcev v okviru projekta Moja dežela lepa in gostoljubna je sklenjeno spletno tekmovanje. V njem je za Naj lepše – Naj gostoljubnejše večje mesto največ glasov dobilo Celje. Za njim se je uvrstilo Velenje in potem Koper.

Med Naj lepšimi –Naj gostoljubnejšimi zdraviliškimi kraji je letos zmagalo Laško, sledita mu Podčetrtek in Moravske Toplice, tem pa Rogaška Slatina, Topolšica, Zreče in Dobrna.

Naj lepši – Naj gostoljubnejši turistični kraji pa so Izola, Bovec in Kranjska Gora.

Zmagovalce po posameznih kategorijah bodo razglasili v okviru slavnostne prireditve na Dnevih slovenskega turizma, ki bodo potekali v Laškem med 12. in 14. oktobrom.