Večje zanimanje za vrtičke

Mestna občina Velenje ima dve območji, na katerih so uredili vrtičke za občanke in občane, in sicer v Bevčah ter ob železnici. Ureditev novih območij za zdaj ne načrtujejo. Opažajo, da je večje povpraševanje za vrtičke v Bevčah, kjer bodo v začetku leta 2022 lahko nekaj vrtov ponudili novim vrtičkarjem. Ob železnici je manj povpraševanja, je pa tam na voljo več vrtičkov. Iz kabineta župana odgovarjajo, da pogodbe najpogosteje prekinejo na željo vrtičkarjev, nekaj prekinitev pogodb pa se je zgodilo zaradi neplačevanja zakupnin oziroma neobdelovanja vrtičkov. Vrtičkarji imajo vsako leto na obeh območjih v času od 1. aprila do 31. oktobra urejen odvoz smeti, dostop do vode ter tudi sanitarije, na obeh območjih pa so urejena tudi parkirišča.

S sredstvi, ki jih občina prejme iz naslova zakupnin, se stroški omenjenih storitev le delno pokrijejo. Cena storitev, ki jih omogočajo, pa se je v teh letih povišala. Zato so za leto 2021 sprejeli sklep, da letna zakupnina za posamezen vrtiček sedaj znaša 30 evrov. Osnovne pogodbe za zakup vrtička so sklenjene za obdobje 5 let. Pred potekom zakupa vedno preverijo, ali je vrtičkar še zainteresiran za vrt, in če interes še obstaja, pogodbo podaljšajo, še odgovarjajo iz kabineta župana.

Mestna občina Velenje je v letih 2009, 2012 in 2013 uredila skupno 179 vrtičkov, in sicer v Bevčah in ob železnici. Skladno s sprejetim pravilnikom je bila s sklepom vsako leto določena letna zakupnina za posamezen vrtiček (ta meri 32 m2), in sicer 20 evrov na leto, letos so zakupnino vrtička povišali na 30 evrov.