Večina lastnikov se strinja s selitvijo iz ogroženih objektov

Prejšnji torek, 27. februarja, se je vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic skupaj s sodelavci mudil v Občini Šmartno ob Paki, kjer je nadaljeval individualne pogovore z lastniki objektov, predvidenih za preselitev na seznamu vladne službe. Takih je v tej lokalni skupnosti 31.

V izjavi za medije je Šefic dejal, da se večina lastnikov strinja s preselitvijo. Pogovori so potekali brez posebnosti, so mu pa nekateri občani povedali, da bodo počakali na cenitve in se bodo potem odločili, katera možnost je zanje najprimernejša.

»Naš namen je v konstruktivnem dialogu poiskati optimalne rešitve. Ena skupina ljudi si želi nov objekt na ključ, drugi želijo odškodnino in bi potem sami poskrbeli za novogradnjo ali si kupili stanovanje. Vsi pa si želijo pospešitve postopkov, kar je tudi želja vladne službe. Seveda kakšnih končnih odločitev še ni, nam in županom pa bodo individualni pogovori dali jasnejšo sliko med drugim tudi glede tega, kakšna zemljišča bodo potrebna.

Pogovori so koristni še zaradi vzpostavljene neposredne komunikacije, kar pomeni, da bodo lahko ljudje tudi v vmesnem času pridobili dodatne informacije, če jih bodo potrebovali ali če jih bo karkoli zanimalo.« Na vprašanje, če si kakšen občan želi na vsak način ostati v svojem v ujmi prizadetem objektu, je Šefic odgovoril, da tako izjemno kategoričnih stališč ni bilo. Vseeno pa nekateri vztrajajo, da bi ostali na obstoječih lokacijah.

Če bo šlo vse po načrtih (vse deležnike v tem procesu bodo spodbujali k spoštovanju zastavljenih rokov), bodo lastniki objektov prejeli sklep vlade o preselitvi v maju, kar »pomeni končno odločitev o izselitvi, potem pa sledijo ostali postopki.«

Na seznamu za preselitev je v državi za zdaj 348 objektov in v tem trenutku bi – tako pravi Šefic – težko rekli, če se bo število slednjih spremenilo, ker strokovne podlage še niso izdelane. Se pa zna zgoditi, da bodo nekateri objekti črtani s seznama za preselitev, sploh tam, kjer bo Agencija za vode ocenila, da bodo izvedeni protipoplavni ukrepi zaščitili trenutno ogrožena območja. Takšen scenarij za območje Občine Šmartno ob Paki pa ni predviden.