Več osnovnošolcev

ŠALEŠKA DOLINA – V osnovnih šolah v Šaleški dolini je včeraj sedlo v šolske klopi 3899 osnovnošolcev, med njimi 507 prvošolcev. V šestih osnovnih šolah in prav toliko podružnicah v Mestni občini Velenje je 2814 učencev, kar je blizu 100 več kot v lanskem šolskem letu. Novincev je 368. V občini Šoštanj je na centralni šoli in na podružnici v Topolšici 782 učencev ali 19 več kot v lanskem šolskem letu. Prvošolcev imajo 104. V občini Šmartno ob Paki pa je število učencev enako lanskemu šolskemu letu, 303, med njimi je 35 novincev. Na šolah Šolskega centra Velenje pa je danes napolnilo učilnice blizu 1900 dijakov, med njimi je več kot 450 novincev.