Več kot pol milijona evrov za nadgraditev turistične infrastrukture Velenjske plaže

Mestna občina Velenje je bila uspešna na Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo ter naravne znamenitosti v turističnih destinacijah in prejela finančna sredstva v višini do 349.718,40 evra. V sklopu projekta bodo najprej izdelali projektno nalogo, ki bo podlaga za celostno in trajnostno upravljanje prostora v prihodnje. Načrtovana je nadgradnja turistične infrastrukture – nova urbana oprema, dostop za gibalno in senzorno ovirane, digitalizacija ponudbe, novo 5* doživetje, ipd. S tem bodo izboljšali možnosti za aktivno preživljanje časa na Velenjski plaži. Celotna vrednost projekta, katerega ukrepi bodo izvedeni do konca leta 2025, znaša 545.573,62 evrov.

V okviru projekta so načrtovani ukrepi:

 • vzpostavitev primernega dostopa na Velenjsko plažo in v vodo gibalno oviranim in senzorno oviranim osebam,
 • ureditev opreme za razvoj disciplin, ki so vključene v paraolimpijske športe,
 • nakup nove in obnova obstoječe urbane opreme po okoljskih standardih trajnosti (nove kabine za preoblačenje, garderobne omarice za osebne stvari, dodaten varčen tuš in pitnik, obnova solarnega drevesa in lesenega pomola, označevalna tabla, enotni koši za ločeno zbiranje odpadkov),
 • postavitev novih, okolju prijaznih in energetsko varčnih prodajnih hišk/razstavnih paviljonov za ponudnike lokalno pridelane hrane, obrtnike in gostince,
 • zasaditev zelene bariere in novih dreves,
 • investicija v dolgoročno rešitev za zmanjševanje erozije površinskega zemeljskega sloja in utrjevanje obalne linije,
 • prenova klančine za plovila in dostop v vodo za invalide in ostale kopalce,
 • zelena vodenja (ozaveščanje o primernem obnašanju v ranljivem okolju in pomenu sonaravnega razvoja turizma ob in na Velenjskem jezeru),
 • priprava novega 5* doživetja z delovnim naslovom »Začuti Velenje«,
 • digitalizacija obstoječe turistične ponudbe in nadgradnja spletne strani »Dostopno za vse«,
 • komunikacija s ključnimi ciljnimi skupinami preko spletnih strani vistsaleska.si in velenje.si, družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok …) in mailinga.

Ob tem poudarjajo, da bodo pri nadgradnji ravnali okolju prijazno in zasledovali načela projekta Slovenia Green, preko katerega je MO Velenje dosegla znak Slovenia Green destination GOLD, misije 100 podnebno nevtralnih mest ter naziva Zeleni list 2024.