Več kot 40 aktivnosti

Šaleška dolina – Gasilci iz velenja, Šoštanja in Šmartnega ob paki so v oktobru, ki je bil posvečen požarni varnosti, izvedli več kot 40 aktivnosti. Največ je bilo dnevov odprtih vrat, kjer so jih obiskali tudi malčki iz vrtca in osnovnošolci. Ob izteku meseca so v Šoštanju in Velenju pripravili še večji gasilski vaji. Preizkusili so zelo realne situacije; v prvi so gasili gozdni požar v Skornem, v drugi pa požar v stavbi upravne enote Velenje, ki so jo tudi v celoti evakuirali. Tovrstne vaje so za gasilce pomembne, saj število intervencij iz leta v leto narašča. Letos jih je bilo v šaleški dolini do konca oktobra že 311, kar je več kot lani v celem letu. V oktobru so gasilci v povprečju opravili celo po eno intervencijo na dan, najbolj pa naraščajo tehnične intervencije, ki jih je bilo letos že 135.