Več kot 2600 dijakov

Velenje – Na šolskem centru Velenje se to šolsko leto izobražuje več kot 2600 dijakov. Več kot 500 jih bo letos zaključilo srednješolsko izobraževanje. Od tega jih bo 160 opravljajo zaključni izpit, dobrih 230 poklicno maturo ter 111 splošno maturo.