Več kot 1700 podpisov peticije

Ljudska iniciativa Velenje je županu MO Velenje Petru Dermolu izročila peticijo za odstop skupščine, nadzornega sveta in direktorja Komunalnega podjetja Velenje (KPV). »Zgolj v enem tednu se je odzvalo 1603 oseb, ki so peticijo podpisale fizično, 146 oseb pa je svoj glas oddalo preko spleta. Pričakujemo, da boste v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevali voljo ljudstva ter pozvali organe k odstopu oziroma jih razrešili s položaja. Kot član Sveta ustanoviteljic imate pri sprejemanju odločitev glede na poslovne deleže v KPV kar 83,10 odstoka glasov,« sta med drugim ob predaji peticije dejala Sara Bajec in Asmir Bečarević.

Župan je ob sprejemu peticije dejal, da jo bo prebral in dal naprej v obravnavo vsem tistim organom, ki imajo pristojnosti za to. Kdaj to bo? »Ko bo sklicana naslednja seja sveta ustanoviteljev KPV, v katerem smo predstavniki vseh treh občin Šaleške doline. Bom pa dal pobudo, da se seja čimprej skliče,« je odgovoril župan. Ob tem je poudaril, da vodstvo KPV uživa njegovo zaupanje in da s svojimi ravnanji v zadnjih sedmih letih ni neposredno vplivalo na cene toplotnega ogrevanja, ampak zunanji dejavniki.