Več bolniškega staleža

Ravne na Koroškem – V Območi enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Ravne na Koroškem, kamor sodita tudi Šaleška in Zgornja Savinjska dolina, so lani zaznali povečanje števila bolniškega staleža. Ta je v primerjavi z letom 2014 porastel za 9 odstotkov. Delež izgubljenih delovnih dni je znašal v velenjski izpostavi zavoda 5,43 odstotka, v mozirski izpostavi pa 4,16 odstotka. Ocenjujejo, da je to posledica delovno intenzivnih gospodarskih panog, z iztrošenimi delavci, vse višjo njihovo povprečno starostjo. Med možnimi razlogi omenjajo še slabšo dostopnost do nekaterih zdravstvenih storite in relativno dolgotrajne postopke pred komisijami zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.