Varno kopanje, varna plovba

Foto: Milan Marič

Velenje – Ena od točk dnevnega reda zadnje seje Sveta MO Velenje je bil tudi osnutek Odloka o plovbnem režimu na Velenjskem jezeru, saj na tem območju naraščajo pritiski na okolje in turizem. Z odlokom naj bi vzpostavili varno okolje za kopalce in varno plovbo uporabnikom različnih vozil na vodi ter tako zagotovili urejenost in trajnostni razvoj.

Pripravljavci odloka so ga že predstavili in uskladili z uporabniki jezerskih površin in se srečali z drugimi deležniki, ki delujejo na območju Velenjskega jezera. Predstavili so jim tudi načrtovana dela v projektu Trajnostni in dostopni turizem ob Velenjskem jezeru in pripravo strateškega dokumenta za Šaleška jezera.

Cilj občine je zagotoviti trajnostni razvoj jezerskih dejavnosti, ki bodo koristile vsem uporabnikom, zato bodo identificirali želje in potrebe ponudnikov ter oblikovali osnovo za nadaljnji razvoj jezerskega območja. Za to so že zagotovili določena finančna sredstva v proračunu.