V Zgornjem Doliču sklenili povezavo kolesarske trase Štrekna

Gradnja več delov kolesarskega omrežja, ki je povezalo Koroško skozi Šaleško dolino, delom Občine Šmartno ob Paki in priključkom do kraka Zgornje Savinjska dolina (za zdaj do Mozirja), se je zaradi divjanja voda s 3. na 4. avgust domala ustavila. Preko vseh do zdaj znanih meja je narasla Paka s pritoki že asfaltirano vozišče in utrjeno podlago trase razdrla, voda pa je odnesla več krajših odsekov med Hudo Luknjo proti Velenju, v Občini Šmartno ob Paki pa še okrog 100 m asfaltirane steze ob obrežju reke med naseljema Gorenje in Paška vas.

Na 9 km dolgi trasi med Zgornjim Doličem do Velenja je poplava najedla nekaj brežin do že postavljenih lesenih ograj, ki jih bo treba prav tako na novo utrditi. Poleg poplav je zdrselo nekaj plazov s hribov in naneslo material na več odsekih.

Ob odpravljanju najhujših posledic deročih voda so prioriteta razumljivo nujni posegi v sanacijo vodotokov, pritokov, kanalizacije in regionalnih prometnih povezav (Ljubno-Solčava in v porečju Meže). Za odstranjevanje poplavnega materiala pa skoraj povsod manjka strojne opreme in gradbenih zmogljivosti. Tako bi se načrtovani roki zaključnih del na trasi kolesarske mreže med Koroško in Zgornjo Savinjsko dolino premaknili v leto 2024. Tudi če bo večina kolesarske ceste zgrajena do roka, ne bo mogoče izvesti prevzema vseh odsekov, saj bodo ponekod potrebne zahtevnejše sanacije.

Kot smo izvedeli ob raziskavi okoliščin in stanja na trasi, se bo sanacija zavlekla lahko tudi za pol leta, tudi zaradi bližajoče zime in pomanjkanja podizvajalcev del. Le na tem delu bi naj bila škoda ocenjena na okoli pol milijona evrov.

Svetla točka na tej trasi kolesarske steze pa je že zgrajeno prometno vozlišče v Zgornjem Doliču, kjer se povezuje stari del koroške steze z novozgrajeno Štrekno skozi Hudo Luknjo. Ob trikrakem križišču cest Velenje-Slovenj Gradec-Vitanje je končan prehod za pešce in kolesarje z vsemi zahtevami stroke in varnostnimi standardi.

JM