V ZD Velenje imajo strokovno vodjo

Na predlog direktorja Zdravstvenega doma Velenje asist. mag. Janeza Kramarja je Svet JZ Zdravstvenega doma Velenje 14. februarja potrdil imenovanje Lilijane Keita, dr. med., specialistke urgentne medicine, za strokovno vodjo Zdravstvenega doma Velenje, s čimer je vodstvo Zdravstvenega doma Velenje v celoti konstituirano.