V Vrtcu Šoštanj bo potreben oddelek

Vpis v Vrtec Šoštanj za prihodnje šolsko leto kaže, da bo v njem potrebno oblikovati dodaten oddelek – triindvajseti, ob povečanem normativu števila otrok v oddelkih. Če povečanega normativa ne bi sprejeli, bi bilo potrbno oblikovati še več dodatnih oddelkov oziroma zavračati vpis. V Vrtec Šoštanj je za jesen vpisanih 370 otrok, izkušnje pa kažejo, da se jih veliko vpiše tudi med letom. V zadnjem šolskem letu je bilo od septembra do maja dodatno vpisanih 50 otrok.