V Velenju zelo potrebujemo stanovanja

Iztekla se je  javna razgrnitev odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje Stare vasi, MO Velenje pa je prejšnjo sredo v sejni sobi pripravila javno obravnavo osnutka odloka, ki se je je udeležilo okoli 20 krajanov Stare vasi. Na območju, kjer so danes rastlinjaki vrtnarije PUP med Kidričevo in Koroško cesto ter Cesto pod parkom, je predvidenih šest blokov s stanovanji ali oskrbovanimi stanovanji za starejše in večjim večnamenskim objektom, v katerem bo vhod v podzemno etažo s parkirišči.
Lastnik tega območja je PUP, d. o. o., ki je dal tudi pobudo za spremembo prostorskega akta.
Zakaj je gradnja pomembna in kaj prinaša v mesto, je povedala mag. Branka Gradišnik, vodja Urada za urejanje prostora MO Velenje: »Potrebe po stanovanjih in varovanih stanovanjih so v občini zelo velike. Na predstavljenem območju in z načrtovano urbanistično ureditvijo bi lahko zagotovili okoli 100 stanovanjskih enot za različne družbene skupine: mlade družine, večje družine, oskrbovana stanovanja in profitna stanovanja različnih modelov. To bo seveda nastalo v okviru arhitekturnega načrta po sprejemu OPPN. «
Krajani Stare vasi so se lahko z nameravano gradnjo seznanili že januarja lani, dali so precej pripomb, predlogov, ki so bili v tem odloku že upoštevani, na tokratni javni obravnavi pa so predvsem imeli pomisleke o gradnji blokov v neposredni bližini individualnih stanovanjskih stavb in prometni obremenitvi lokacije.
»Vse pripombe bomo preučili, do njih zavzeli stališča in šele nato sledi priprava predloga odloka. Sosesko umeščamo v mesto zato, da se stanovanjska gradnja locira v prostor, ki nudi vso infrastrukturo, ki je v Velenju dobro urejena. To je bližina centralnih dejavnosti, vsebin – zdravstvo, šolstvo, trgovine, ustanove, ki so tako dostopne vsem družbenim skupinam,« je dejala Gradišnikova.
Časovnica realizacije načrtovane soseske sledi uradnim postopkom – najprej je treba najprej sprejeti OPPN na seji Sveta MO Velenje. Da bo to območje sploh prosto za gradnjo, bo treba z njega preseliti sedanjo vrtnarijo in PUP-mehanizacijo. Predvidena je selitev na razširjeno območje sedanjega Zbirnega centra Velenje, kjer pa vemo, da se zadeve zatikajo zaradi nasprotovanju javnosti ob nameravanem poseku dela gozda.