V Velenju po ujmah škoda v višini 14 milijonov evrov

Mestna občina Velenje je ob ujmah med 4. in 31. avgustom 2023 utrpela škodo v višini 14 milijonov evrov – 10 milijonov evrov škode in za več kot 4 milijone evrov intervencijskih stroškov. Sanacija bo na nekaterih lokacijah potekala še v naslednjem letu.

Na javni infrastrukturi je bila škoda največja. Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, industrijski cevovodi, vodni objekti in drugo), povzročene po naravni nesreči, znaša za 218 primerov 9,4 milijona evrov. To je znesek, ki bo potreben še poleg intervencijskih stroškov za končno sanacijo. Najbolj poškodovan je bil vodovod Ljubija, kjer celotna škoda znaša skoraj 7 milijonov evrov, od tega je 3 milijone interventnih stroškov. Do konca avgusta so za intervencijsko sanacijo vodovoda Ljubija namenili več kot 1,5 milijona evrov. Potrebno ga je popolnoma sanirati in urediti protipoplavno zaščito.

Na območju Mestne občine Velenje se je sprožilo približno 200 plazov. Kjer je bila ogrožena javna infrastruktura, so že izvedli interventne sanacijske ukrepe, sanacija nekaterih bolj zahtevnih poškodb pa bo potekala tudi v naslednjem letu. Večina plazov je na travnikih, vinogradih, sadovnjakih (kmetijskih površinah, kjer ni ogroženih objektov). Pri sedmih plazovih bodo pomagali s sofinanciranjem sanacij.

Na cestah se je sprožilo (samo v mesecu avgustu) 47 plazov oz. usadov. Na začetku je bilo zaprtih 9 cest, 9 cest pa je bilo pogojno prevoznih. Na 4 cestah so že izvedli interventne, začasne sanacije, da so lahko zagotovili dostop do stanovanjskih objektov. Še vedno je zaprtih 5 cest. Samo uporabniki ene lokalne ceste, na katero je vezanih cca 20 gospodinjstev, še nimajo urejenega obvoza oz. dostopa do svojih hiš. Prav na tem delu izvajajo interventno sanacijo. Vsi ostali prebivalci imajo omogočen dostop do svojih stanovanjskih objektov.

Na 23 javnih stavbah je nastala škoda v višini 231.000 evrov, škodo na zasebnih objektih ocenjujemo v višini 111.000 evrov. K sreči je bila škoda le na enem objektu tako velika, da se je moral stanovalec preseliti.

Zavedajo se, da se je veliko naših občanov, še več pa občanov sosednjih občin, znašlo v hudih stiskah. Zato zbirajo sredstva za pomoči potrebne v Savinjski in Koroški regiji. Velik zaključni dobrodelni dogodek za zbiranje sredstev bodo pripravili v soboto, 7. oktobra, od 12. ure dalje na Visti v Velenju. Na dogodku bodo sodelovali velenjski otroci, učenci, dijaki, plesalci in znani glasbeni izvajalci. Vstopnina bo 5 evrov za odrasle. V Velenju so znani po tem, da si znajo pomagati in dobro sodelovati, zato tudi sedaj pomagajmo skupaj.