V torek konstitutivna seja

Za torek ob 17. uri je sklicana konstitutivna seja novega sklica Sveta Mestne občine Velenje. Prisluhnili bodo poročilom občinske volilne komisije, ki jo vodi Milena Bukvič Dežman in imenovali mandatno komisijo in potrdili mandate članom občinskega sveta. Župan Bojan Kontič bo slovesno zaprisegel in nato nastopil svoj tretji mandat, slovesno pa bodo prisegli tudi novoizvoljeni svetniki. Predvideno je, da bodo potrdili tudi komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo pripravila predloge delovnih teles občinskega sveta. Predvideno je še, da bi drugo sejo sklicali še letos, prvo vsebinsko pa januarja prihodnje leto.