V Šoštanju Šola zdravja deluje že 10 let

Deseto obletnico neprekinjenega delovanja Šole zdravja iz Šoštanja so članice in člani obeležili jubileju primerno. Po jutranji vadbi, ki poteka na isti lokaciji vsak delovni dan, so se zbrali ob priložnostnem programu, ki se ga je udeležil tudi šoštanjski podžupan Boris Lambizer. Zbrane je nagovoril s spodbudnimi in hkrati pohvalnimi besedami, predvsem glede vztrajnosti in družbeno angažiranega delovanja. Dosedanja vodja in pobudnica skupine Ljubica Donko je ob tem predala vodenje Bojanu Uršniku. Zahvala, da je bila skupina ustanovljena in da dobro deluje, gre predvsem njej in štirinajstim članicam. Tem so podelili posebna priznanja. Članice so se potrudile z dobrotami, priložnostni video preteklih dejavnosti pa je obudil lepe spomine. Praznovanja sta se udeležili tudi Zdenka Kavčič, nova predsednica Društva Šola zdravja Slovenije, in prejšnja predsednica Zdenka Katkič, ki je na začetku pomembno vplivala na formiranje in pravilno vadbo skupine.

Zakaj pravzaprav gre? Šola zdravja temelji na metodi dr. Nikolaya Grishina, zdravnika iz Belorusije, ki je uvedel jutranjo vadbo 1000 gibov. V Šoštanju se vsako jutro ob isti uri dobijo predvsem stalni udeleženci, ki izvajajo te gibe. Take in podobne skupine, kot je v Šoštanju, delujejo po vsej Sloveniji. Veliko se jih, tako kot šoštanjska, poleg zdravega jutranjega razgibavanja udeležuje tudi različnih dejavnosti v okolju. Ko se je skupina v Šoštanju formirala, jih je obiskal celo ustanovitelj vadbe in pokazal pravilno gibanje.

Med članicami in člani so tudi vaditeljice, ki skrbijo za pravilno izvajanje gibov. Šola zdravja v Šoštanju je bila tudi organizatorka regionalnega srečanja, sodeluje na mnogih prireditvah, med drugim se je vidno udeležila prireditve ob Prazniku luči. Povezujejo jih druženje, prijateljstvo in enak pogled na preživljanje prostega časa. Ko je 9. julija 2013 štirinajst udeležencev začelo z vadbo pri Vili Široko, gotovo niso vedeli, kam jih bo vodila pot. Medtem se je skupina povečala, marsikaj tudi spremenila in medse sprejela še deset članov. Nekaj jih je starejših, nekaj mlajših, vsem pa vadba in druženje pomenita vsakdanji dogodek.

Skupina ima tudi svojo himno, avtorice Petre Turk Rupreht, dolgoletna članica in ena izmed vaditeljev Zdenka Uršnik pa je takole izrazila, kaj ji šola pomeni: »Že zjutraj se aktiviram in lažje rešujem dnevne izzive ter ne mislim na bolečine, ki se pod težo let občasno le prikradejo. Polna sem energije in idej za boljšo kakovost življenja. Srčno želim tudi drugim veliko optimizma in medsebojnega razumevanja in delovanja«.