V Šmartnem registriranih 435 psov

Šmartno ob Paki – Svetniki občine Šmartno ob Paki so na seji sveta pred poletnimi počitnicami v prvem branju sprejeli Odlok o načinu upravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju lokalne skupnosti. Na eni od naslednjih sej občinskega sveta naj bi odlok tudi potrdili. Bolj kot odlok je mnoge svetnike presenetila informacija, da je v občini registriranih kar 435 psov, koliko je še takih, ki niso, ne vedo.

V občinskem proračunu je za omenjeno javno službo oziroma za zapuščene živali, ki nimajo lastnika, vsako leto namenjenih od 4000 do 5000 evrov.