V Sloveniji manj žensk kot moških

Na pragu dneva žena poglejmo nekaj statističnih podatkov Statističnega urada RS (Surs) o ženski populaciji. V Sloveniji je lani prebivalo skoraj 1.054.000 žensk, njihova povprečna starost pa je bila 45,4 leta. Ženske so na začetku leta 2023 predstavljale 49,8 odstotka prebivalcev Slovenije. Približno takšen odstotek žensk je tudi v občinah Šaleške doline – MO Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Delež žensk je sicer najvišji v občinah Murska Sobota in Ankaran (51,7 odstotka), najnižji pa v občini Šentrupert (41,2 odstotka).
Slovenija je sicer ena redkih držav članic EU, v katerih prebiva manj žensk kot moških. Takšno razmerje je bilo leta 2022 le še na Švedskem, v Luksemburgu in na Malti. Do 62. leta starosti med prebivalci Slovenije prevladujejo moški, nad to starostno mejo pa ženske. Med stoletniki je bilo konec lanskega leta 311 žensk in 60 moških.

Poročenih je bilo 42 odstotkov žensk, starejših od 14 let. Skoraj tretjina žensk, starih vsaj 15 let, je imela terciarno izobrazbo. V zadnjem četrtletju leta 2023 je bilo med delovno aktivnimi prebivalci 45,3 odstotka žensk.

Ženske v povprečju živijo skoraj osem let dlje kot moški – povprečna starost prebivalk, umrlih v 2022, je bila 82,5 leta, prebivalcev pa 74,9 leta. Pričakovana življenjska doba deklic, rojenih v letu 2022, je 83,9 leta, dečkov pa 78,4 leta.