V primeru združitve obe bolnišnici na slabšem

Čeprav je ministrstvo za zdravje napovedalo združitev bolnišnice Topolšica s Splošno bolnišnico Celje te aktivnosti za zdaj stojijo. Direktor celjske bolnišnice Marjan Ferjanc pravi, da so za združitev potrebne dodatne zmogljivosti, ki pa jih v Celju nimajo. Ta pogoj bo izpolnjen šele z načrtovano nadomestno novogradnjo, katere začetek ministrstvo napoveduje prihodnje leto. Sicer pa je tudi sistem financiranja v zdravstvu takšen, da bi ob morebitni združitvi bili obe bolnišnici na slabšem.